Din lupta mea cu mine nu ies biruitoare
Și între două lance mereu voi rămînea...